Dịch vụ Editing

SỨ MẠNG CỦA CHÚNG TÔI

We are here to help your
manuscripts published

Editing and Translation Services

Editing and translation services eliminate language barriers and help you meet...

Scientific Illustration

Illustration services utilize talented, scientifically trained graphic designers to produce stunning...

Publication Support Services

Expedite the publishing process to handle a variety of publication support...

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho các bạn

Các dịch vụ của chúng tôi nhằm nâng cao chất lượng bản thảo, nâng cao khả năng bản thảo được chấp nhận công bố ở các tạp chí quốc tế uy tín. Một hệ thống các dịch vụ đồng bộ từ việc dịch sang tiếng Anh đến chỉnh sửa tiếng Anh, chỉnh sửa hình ảnh, kiểm tra đạo văn… để chắc chắn rằng chất lượng bản thảo thoả mãn các yêu cầu của các tạp chí quốc tế uy tín.

DỊCH VỤ MỚI

Dịch vụ tư vấn Viết bản thảo

Bạn đang không biết nên bắt đầu viết 1 bản thảo theo chuẩn mực và thông lệ của các tạp chí quốc tế uy tín như thế nào? Bạn đang không biết bản thảo của mình có đạt chuẩn mực quốc tế chưa? Bạn không biết làm sao để bản thảo của mình đạt chuẩn mực quốc tế? Dịch vụ Tư vấn viết bản thảo này của chúng tôi sẽ giúp bạn trả lời các câu hỏi này.

Basic Plan

Dịch vụ tư vấn Viết bản thảo: Phân tích và chỉ ra các phần, nội dung cần có của bản thảo.
$65 / 1 Bản thảo
 • Phân tích các nội dung cần có
 • Tư vấn viết tên bản thảo
 • Tư vấn viết tóm tắt
 • Tư vấn viết Giới thiệu
 • Tư vấn viết Kết quả
 • Tư vấn viết Biện luận
 • Hỗ trợ Hiệu đính tài liệu tham khảo
 • Hỗ trợ chọn Từ khoá

Standard Plan

Dịch vị tư vấn Viết bản thảo: Tư vấn và hỗ trợ để đạt được một bản thảo hoàn chỉnh theo chuẩn mực chung của các tạp chí quốc tế.
$180 / 1 Bản thảo
 • Phân tích các nội dung cần có
 • Tư vấn viết tên bản thảo
 • Tư vấn viết tóm tắt
 • Tư vấn viết Giới thiệu
 • Tư vấn viết Kết quả
 • Tư vấn viết Biện luận
 • Hỗ trợ Hiệu đính tài liệu tham khảo
 • Hỗ trợ chọn từ Khoá

Extended Plan

Dịch vụ tư vấn Viết bản thảo: Hỗ trợ toàn diện từ khâu lên ý tưởng nghiên cứu đến khi có bản thảo hoàn chỉnh.
+$300 / 1 Bản thảo
 • Liên hệ để tư vấn trực tiếp

Basic Plan

Dịch vụ tư vấn Viết bản thảo: Phân tích và chỉ ra các phần, nội dung cần có của bản thảo.
$50 / 1 Bản thảo
 • Phân tích các nội dung cần có
 • Tư vấn viết tên bản thảo
 • Tư vấn viết tóm tắt
 • Tư vấn viết Giới thiệu
 • Tư vấn viết Kết quả
 • Tư vấn viết Biện luận
 • Hỗ trợ Hiệu đính tài liệu tham khảo
 • Hỗ trợ chọn Từ khoá

Standard Plan

Dịch vị tư vấn Viết bản thảo: Tư vấn và hỗ trợ để đạt được một bản thảo hoàn chỉnh theo chuẩn mực chung của các tạp chí quốc tế
$150 / monthly
 • Phân tích các nội dung cần có
 • Tư vấn viết tên bản thảo
 • Tư vấn viết tóm tắt
 • Tư vấn viết Giới thiệu
 • Tư vấn viết Kết quả
 • Tư vấn viết Biện luận
 • Hỗ trợ Hiệu đính tài liệu tham khảo
 • Hỗ trợ chọn từ Khoá

Extended Plan

Dịch vụ tư vấn Viết bản thảo: Hỗ trợ toàn diện từ khâu lên ý tưởng nghiên cứu đến khi có bản thảo hoàn chỉnh.
+300 / 1 Bản thảo
 • Liên hệ để tư vấn trực tiếp

Bạn đang thắc mắc Hãy liên hệ chúng tôi

Bạn đang thắc mắc dịch vụ của chúng tôi? Hãy liên hệ để chúng tôi giúp bạn

Email: contact@helppublish.org

 • contact@helppublish.org
 • Nhà Điều hành, Đại học Quốc gia Tp.HCM