About us

Mục tiêu

Văn phòng Hỗ trợ công bố quốc tế nhằm giúp nâng cao chất lượng bản thảo để công bố trong các tạp chí quốc tế uy tín.

Hoạt động

Văn phòng Hỗ trợ công bố quốc tế là đơn vị dịch vụ của Cơ quan Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, ĐHQG Tp.HCM.

Tầm nhìn

Kĩ năng công bố quốc tế là kĩ năng quan trọng để các nhà nghiên cứu có thể công bố kết quả nghiên cứu của mình. Helppublish.org sẽ hỗ trợ các nhà nghiên cứu kĩ năng này.
about us

We are here to help your
manuscripts published

Dịch vụ Editing

95%

Dịch vụ Tư vấn

90%

Dịch vụ đào tạo

93%

Việc công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín đang trở thành nhiệm vụ của các nhà khoa học ở nước ta; tuy nhiên, để công bố được công trình trên các tạp chí khoa học uy tín, các nhà khoa học không chỉ cần có kết quả nghiên cứu mà còn phải có kĩ năng viết bài (viết bản thảo).

Văn phòng Hỗ trợ Công bố Quốc tế – Helppublish của Cơ quan Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ, ĐHQG Tp.HCM là nơi sẽ hỗ trợ các nhà khoa học chuyển kết quả nghiên cứu thành bản thảo và chuyển các bản thảo thành bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín.

video

How to write a manuscript

Why choose us

Có rất nhiều dịch vụ Tại sao chọn chúng tôi

Đội ngũ chúng tôi gồm các nhà khoa học, các biên tập viên nhiều kinh nghiệm trong công bố quốc tế, với sự hỗ trợ đắt lực của các nhà khoa học bản xứ sẽ hỗ trợ bạn xuất bản thành công nghiên cứu của mình trong các tạp chí quốc tế.

  • contact@helppublish.org
  • Nhà Điều hành, Đại học Quốc gia Tp.HCM