Giới thiệu về Chương trình Hỗ trợ công bố

Giới thiệu về Chương trình Hỗ trợ công bố

 

Chương trình hỗ trợ công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế uy tín của Đại học Quốc gia Tp.HCM nhằm giúp các Giảng viên, Nghiên cứu viên và Sinh viên của Đại học Quốc gia Tp.HCM hoàn thiện và nâng cao chất lượng bản thảo để có thể chấp nhận đăng bởi các tạp chí quốc tế uy tín.

Các nội dung hỗ trợ bao gồm:

  • Hỗ trợ biên tập và dịch tiếng Anh
  • Hỗ trợ minh hoạ khoa học
  • Hỗ trợ xuất bản

 

Chương trình hỗ trợ công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế uy tín của Đại học Quốc gia Tp.HCM nhằm nâng cao năng lực xuất bản khoa học của các giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên của Đại học Quốc gia Tp.HCM trên các tạp chí quốc tế uy tín.

Mỗi năm, Chương trình sẽ hỗ trợ khoảng 300-500 bản thảo khoa học và các kết quả nghiên cứu đạt tiêu chuẩn để nộp cho các tạp chí quốc tế uy tín.

 

Các giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên có kết quả nghiên cứu hay bản thảo cần mong muốn công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín nhưng không có nhiều kinh nghiệm hay gặp các khó khăn về ngôn ngữ sẽ được Chương trình hỗ trợ:

(1) Hỗ trợ viết bản thảo từ kết quả nghiên cứu

(2) Hỗ trợ dịch bản thảo từ tiếng Việt sang tiếng Anh

(3) Hỗ trợ biên tập tiếng Anh từ bản thảo đã viết bằng tiếng Anh

(4) Hỗ trợ vẽ hình minh hoạ

(5) Hỗ trợ kiểm tra đạo văn

(6) Hỗ trợ format theo mẫu của tạp chí

(7) Hỗ trợ chọn tạp chí phù hợp để nộp bài

 

Chương trình Hỗ trợ sẽ sử dụng kinh phí từ Đại học Quốc gia Tp.HCM; do đó, các giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên của Đại học Quốc gia sẽ được hỗ trợ MIỄN PHÍ.

 

  • contact@helppublish.org
  • Nhà Điều hành, Đại học Quốc gia Tp.HCM